ข่าวที่ หัวข้อข่าว วันที่ลง/แก้ไขข่าว
348 แจ้งโอนค่าศึกษาบุตร วันที่ 9 เมษายน 2562      9 เมษายน 2562  16:46 น.
347 แจ้งโอน ฉ.11 เดือน กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 5 เมษายน 2562      9 เมษายน 2562  16:43 น.
346 แจ้งโอนเงิน พตส เดือน กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 5 เมษายน 2562      9 เมษายน 2562  16:41 น.
345 มอบหมายการจัดทำแนวทางปฏิบัติงานCPG ปี2562      5 เมษายน 2562  17:04 น.
344 การดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยฯจ.หนองคาย ปี2562      4 เมษายน 2562  12:39 น.
343 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี      1 เมษายน 2562  11:33 น.
342 คู่มือการเลื่อนเงินข้าราชการ      27 มีนาคม 2562  17:16 น.
341 ประกาศ เรื่องมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน      27 มีนาคม 2562  17:12 น.
340 คู่มือการปฏิบัติงานในการรับเรื่องราวร้องทุกข์หรือข้อร้องเรียน      27 มีนาคม 2562  17:07 น.
339 ประกาศ เรื่องมาตรฐาน และความเป็นะรรม ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ      27 มีนาคม 2562  16:59 น.