ข่าวที่ หัวข้อข่าว วันที่ลง/แก้ไขข่าว
422 แจ้งโอนเงินค่าตอบแทน ฉ11 กย 62 วันที่ 9 ตุลาคม 2562      9 ตุลาคม 2562  15:49 น.
421 แจ้งโอเงินค่าตอบแทน ฉ11 กย 62 วันที่ 9 ตุลาคม 2562      9 ตุลาคม 2562  15:46 น.
420 -ขอให้ส่งรายงานการบันทึกข้อมูลตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ปี2562      8 ตุลาคม 2562  15:34 น.
419 ขอเชิญเข้าร่วมเวทีสนทนากลุ่มการบริหารจัดการกำกับติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)      8 ตุลาคม 2562  14:32 น.
418 ประชาสัมพันธ์งานอนามัยแม่และเด็ก      8 ตุลาคม 2562  14:24 น.
417 ขอให้จัดกิจกรรมเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ      8 ตุลาคม 2562  14:11 น.
416 การดำเนินงานหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการการฝากครรภ์ 5 ครั้งคุณภาพ ปี2563      8 ตุลาคม 2562  11:53 น.
415 ขอประชาสัมพันธ์เข้าอบรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (24-26 ธ.ค. 2562)      8 ตุลาคม 2562  09:56 น.
414 โอน พตส สิงหาคม 2562 วันที่ 4 ตุลาคม 2562      4 ตุลาคม 2562  16:08 น.
413 ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร "คอลลี่ กลูตา ซี"      30 กันยายน 2562  11:47 น.