ข่าวที่ หัวข้อข่าว วันที่ลง/แก้ไขข่าว
374 แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนฉบับ 11 ประจำเดือน เมษายน 2562 วันที่ 11/6/2562      12 มิถุนายน 2562  15:26 น.
373 ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลนักเรียน/ข้อมูลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษาที่1/2562      12 มิถุนายน 2562  14:20 น.
372 ขอความร่วมมือสำรวจผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ในสังคม      11 มิถุนายน 2562  16:13 น.
371 แจ้งการจัดทำบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ควบคุมส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก      11 มิถุนายน 2562  12:14 น.
370 ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และบริจาคโลหิต      10 มิถุนายน 2562  15:34 น.
369 -ขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรมรณรงค์โครงการ"ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง"      7 มิถุนายน 2562  11:44 น.
368 ขอให้จัดกิจกรรมรณรงค์วันดื่มนมโลก World Milk Day 2019      7 มิถุนายน 2562  11:24 น.
367 การสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)      28 พฤษภาคม 2562  08:42 น.
366 การตรวจอุจาระเพื่อคัดกรองซ้ำในผู้ติดพยาธิใบไม้ตับ      24 พฤษภาคม 2562  11:10 น.
365 เร่งรัดการเบิกงบประมาณโครงการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีฯ      24 พฤษภาคม 2562  10:19 น.