ข่าวที่ หัวข้อข่าว วันที่ลง/แก้ไขข่าว
486 เรื่อง การใช้งานและเข้าร่วมระบบลงทะเบียนยุวอาสาสมัครสาธารณสุขในโครงการชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ      27 พฤศจิกายน 2563  11:15 น.
485 ขอส่งรายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 11/2563 (วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563)      27 พฤศจิกายน 2563  09:28 น.
484 ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการ CHOPA & CHIPA GAME เพื่อรับรางวัลเกียรติคุณ      27 พฤศจิกายน 2563  09:24 น.
483 ส่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ      11 พฤศจิกายน 2563  11:29 น.
482 ขอส่งรายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 10/2563 (วันที่ 6 ตุลาคม 2563)      20 ตุลาคม 2563  16:21 น.
481 ขอเชิญเข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564      20 ตุลาคม 2563  14:47 น.
480 แจ้งโอนเงินงบกลาง วันที่19 ตุลาคม 2563      20 ตุลาคม 2563  11:48 น.
479 การสมัครสมาชิกทดสอบภาวะการตั้งครรภ์ฯหน่วยบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2564      2 ตุลาคม 2563  15:21 น.
478 แจ้งโอนเงิน พตส เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2563 วันที่ 30 กันยายน 2563      30 กันยายน 2563  16:00 น.
477 โอน พตส พฤษภาคม-มิถุนายน 2563 วันที่ 3 กันยายน 2563      3 กันยายน 2563  16:23 น.