ข่าวที่ หัวข้อข่าว วันที่ลง/แก้ไขข่าว
305 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานเเข้าร่วมประกวด      6 ธันวาคม 2561  14:36 น.
303 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการกำจัดปัยหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ จังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ 2562      6 ธันวาคม 2561  14:21 น.
302 ขอเชิญนายจ้าง ลูกจ้าง ประชุมกองทุนทดแทน      30 พฤศจิกายน 2561  09:24 น.
300 แจ้งการตรวจสุขภาพประจำปี 2561      26 พฤศจิกายน 2561  16:31 น.
299 แจ้ง คำสั่ง สสอ.เมืองหนองคาย เรื่อง มอบหมายให้ จนท. ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง นวก.สธ.      22 พฤศจิกายน 2561  08:40 น.
298 การตรวจสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ B-Garlic กระเทียมดำ      19 พฤศจิกายน 2561  10:44 น.
297 แจ้งคำสั่งการปฏิบัติการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ฯ ปี 2562      14 พฤศจิกายน 2561  09:51 น.
296 ขอข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน/รายคาย/จ้างเหมาบริการ) ปีงบฯ 2562      12 พฤศจิกายน 2561  09:21 น.
295 แจ้งมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(ไม่เรียกสำเนาเอกสารฯ)      12 พฤศจิกายน 2561  09:01 น.
294 แจ้งกำหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยบริการสาธารณสุข      1 พฤศจิกายน 2561  11:30 น.