ข่าวที่ หัวข้อข่าว วันที่ลง/แก้ไขข่าว
502 แจ้งโอนเงินค่ารักษา+ศึกษาบุตร วันที่ 22/2/2564      22 กุมภาพันธ์ 2564  16:35 น.
501 แจ้งโอนเงิน พตส เดือน ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564 โอนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 256463      22 กุมภาพันธ์ 2564  16:34 น.
500 แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทน ฉ.11 ธันวาคม 2563 โอนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564      22 กุมภาพันธ์ 2564  16:33 น.
499 แจ้งกำหนดการนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน รพ.สต. รอบที่ 1/2564      6 กุมภาพันธ์ 2564  07:38 น.
498 แจ้งคำสั่งปฏิบัติงานคัดกรองต่างด้าว ณ ด่าน ตม.จังหวัดหนองคาย(ประจำเดือน กพ-มีค.2564)      6 กุมภาพันธ์ 2564  07:28 น.
497 แจ้งคำสั่งปฏิบัติงานLQ จังหวัดหนองคายปี2564 (รวมคำสั่ง ตค.63-กพ64)      6 กุมภาพันธ์ 2564  07:28 น.
496 ส่งคู่มือการเจาะเลือดเก็บตัวอย่าง และการนำส่งตัวอย่าง สำหรับหน่วยบริการนอกโรงพยาบาล      1 กุมภาพันธ์ 2564  14:47 น.
495 ขอให้สุ่มตรวจคุณภาพเกลือไอโอดีน ปีงบประมาณ 2564      1 กุมภาพันธ์ 2564  10:44 น.
494 แจ้งโอนเงิน พตส เดือน ธันวาคม 2563 วันที่ 27 มกราคม 2564      28 มกราคม 2564  09:36 น.
493 แจ้งโอนเงิน พตส เดือน พฤศจิกายน 2563 วันที่ 15 มกราคม 2564      15 มกราคม 2564  16:26 น.