ข่าวที่ หัวข้อข่าว วันที่ลง/แก้ไขข่าว
540 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เและรณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ ประจำปี 2564      18 มิถุนายน 2564  15:39 น.
539 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการลดโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน       17 มิถุนายน 2564  18:13 น.
538 การออกติดตามเยี่ยมเสริมพลังชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพต้นแบบ ปี 2564      17 มิถุนายน 2564  17:40 น.
537 ขอเชิญเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุ      16 มิถุนายน 2564  14:15 น.
536 ขอให้แจ้งรายชื่อชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพต้นแบบ ปี 2564 และเยี่ยมเสริมพลัง      16 มิถุนายน 2564  13:40 น.
535 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการ (10 Package )      16 มิถุนายน 2564  11:21 น.
534 ขอความร่วมมือประเมินรับรององค์กรไร้พุง      14 มิถุนายน 2564  12:05 น.
533 การดำเนินการเก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพการป้องกันโรคโควิด 19 ในกลุ่มวัยทำงาน      11 มิถุนายน 2564  10:27 น.
532 การดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2564      11 มิถุนายน 2564  10:16 น.
531 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์ “วันดื่มนมโลก World Milk Day ๒๐๒๑”      10 มิถุนายน 2564  20:15 น.