ข่าวที่ หัวข้อข่าว วันที่ลง/แก้ไขข่าว
324 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ุและโรคเอดส์เนื่องในวันวาเลนไทน์2562      13 กุมภาพันธ์ 2562  14:50 น.
323 แจ้งโอนเงิน100ปีสาธารณสุข วันที่ 12 กพ 2562      12 กุมภาพันธ์ 2562  15:37 น.
322 แจ้งแผนสุ่มประเมินลูกน้ำยุงลาย โดยศูนย์ควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงที่ ๘.๑ จังหวัดอุดรธานี      11 กุมภาพันธ์ 2562  10:59 น.
321 แจ้งขอความร่วมมือป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย(ไข้เลือดออก,ไข้ซิกา,ไข้ชิคุนกุนยา)      11 กุมภาพันธ์ 2562  10:54 น.
320 แจ้งโอนเงิน100ปีสาธารณสุข วันที่ 1 กพ 2562      1 กุมภาพันธ์ 2562  11:50 น.
319 มอบภารกิจหน่วยปฐมพยาบาลงานพิธีลอยอังคารพระเทพวิทยาคม(หลวงพ่อคูณ)      29 มกราคม 2562  17:15 น.
318 แนวทางการการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน      24 มกราคม 2562  09:45 น.
317 แจ้งรายงานการพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2562      24 มกราคม 2562  09:30 น.
316 แจ้งโอนเงินค่ารักษาและศึกษาบุตร วันที่ 18 มกราคม 2562      18 มกราคม 2562  14:51 น.
315 เรียน ผอ.รพสต.สีกาย เชิญประชุมงานควบคุมโรคติดต่อ(วันที่18มกราคม2562)      17 มกราคม 2562  15:55 น.