ข่าวที่ หัวข้อข่าว วันที่ลง/แก้ไขข่าว
477 โอน พตส พฤษภาคม-มิถุนายน 2563 วันที่ 3 กันยายน 2563      3 กันยายน 2563  16:23 น.
476 c0hโอนเงิน 27/8/2563      28 สิงหาคม 2563  10:00 น.
475 ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการ วันหมออนามัย ปี 2563      4 สิงหาคม 2563  15:27 น.
474 ขอส่งรายงานการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 7/2563 (วันที่ 3 กรกฏาคม 2563)      21 กรกฎาคม 2563  16:48 น.
473 แจ้งโอนเงิน ค่าตอบแทนปฎิบัติงานLQ วันที่ 2/7/2563       2 กรกฎาคม 2563  15:34 น.
472 เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง การเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำงบลงทุน ปี 64      30 มิถุนายน 2563  15:37 น.
471 เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งการขึ้นทะเบียนหน่วยสถานบริการ ปี 64      30 มิถุนายน 2563  15:33 น.
470 เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง แจ้งการจำหน่ายพัสดุออกจากบัญชี ปี62      30 มิถุนายน 2563  15:31 น.
469 แจ้งโอนเงิน พตส เดือน เมษายน 2563 วันที่ 23 มิถุนายน 2563      23 มิถุนายน 2563  13:26 น.
468 การดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี2563      17 มิถุนายน 2563  12:03 น.